Základní dokumenty JčAOS

  • Státní oblastní archív v Třeboni (SOAT) – pracoviště v Českých Budějovicích – 29.11.2017

Protokol o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení
Potvrzení o zabezpečení dokumentů a archiválií zanikající společnosti

Název sdružení: Jihočeská krajská asociace ČSOS v likvidaci

  • (zapsáno 25. ledna 2017)

Dne 2.1.2017 bylo Krajským soudem v Českých Budějovicích rozhodnuto o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku takto:

– vymazává se název Jihočeská krajská asociace ČSOS
– zapisuje se název Jihočeská krajská asociace ČSOS v likvidaci

 

*******

Název sdružení: Jihočeská krajská asociace ČSOS

Dne 16.12. bylo Shromážděním JčAOS rozhodnuto o jeho zániku.

*******

(činnost bude ke konci roku 2017 ukončena, veškeré aktivy nyní vykonává (od 7.6.2016) Jihočeský krajský svaz ČSOS (nové IČ: 05117127))
Anglický ekvivalent názvu Sdružení je South Bohemian Orienteering Association
Zkratka: JčAOS
Sídlo Sdružení: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice
IČO: 22764798, registrace na MV ČR dne 24.11.2011
DIČ: CZ22764798, registrace u FÚ v ČB dne 19.3.2012
číslo účtu: 2700216434/2010 u FIO Banky

Stanovy JčAOS 24.11.2011      (pdf)
Stanovy JčAOS 24.11.2011      (doc)
Registrace JčAOS 24.11.2011      (pdf)

Přihláška 6.12.2011 (pdf)

Zápis z ustavující členské schůze 16.12.2011 (pdf)