Základní dokumenty JčAOS (spolek vymazán)

 • Dne 20.6.2018 bylo Krajským soudem v Českých Budějovicích rozhodnuto o návrhu na zápis výmazu do spolkového rejstříku takto:
  • Ostatní skutečnosti:
   • Po ukončené likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení spolek Jihočeská krajská asociace ČSOS v likvidaci, České Vrbné 2207, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice, identifikační číslo 227 64 798, včetně všech zapsaných skutečností.
   • Den výmazu: Dnem nabytí právní moci – 12. července 2018

||||||||||

Děkuji všem, kteří se na činnosti spolku JčAOS podíleli

bývalý předseda JčAOS a likvidátor

||||||||||

 • Státní oblastní archív v Třeboni (SOAT) – pracoviště v Českých Budějovicích – 29.11.2017

Protokol o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení
Potvrzení o zabezpečení dokumentů a archiválií zanikající společnosti

Název sdružení: Jihočeská krajská asociace ČSOS v likvidaci

 • (zapsáno 25. ledna 2017)

Dne 2.1.2017 bylo Krajským soudem v Českých Budějovicích rozhodnuto o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku takto:

– vymazává se název Jihočeská krajská asociace ČSOS
– zapisuje se název Jihočeská krajská asociace ČSOS v likvidaci

 

*******

Název sdružení: Jihočeská krajská asociace ČSOS

Dne 16.12. bylo Shromážděním JčAOS rozhodnuto o jeho zániku.

*******

(činnost bude ke konci roku 2017 ukončena, veškeré aktivy nyní vykonává (od 7.6.2016) Jihočeský krajský svaz ČSOS (nové IČ: 05117127))
Anglický ekvivalent názvu Sdružení je South Bohemian Orienteering Association
Zkratka: JčAOS
Sídlo Sdružení: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice
IČO: 22764798, registrace na MV ČR dne 24.11.2011
DIČ: CZ22764798, registrace u FÚ v ČB dne 19.3.2012
číslo účtu: 2700216434/2010 u FIO Banky

Stanovy JčAOS 24.11.2011      (pdf)
Stanovy JčAOS 24.11.2011      (doc)
Registrace JčAOS 24.11.2011      (pdf)

Přihláška 6.12.2011 (pdf)

Zápis z ustavující členské schůze 16.12.2011 (pdf)